חיפוש

עורך דין חדלות פירעון

הבשורה לחייבים כבר כאן: הכירו את החוק החדש לחדלות פירעון ושיקום כלכלי

בחודש ספטמבר 2019 נכנס לתוקפו החוק החדש שחולל מהפכה גדולה. החוק קובע, בין היתר, כי תהליך השיקום של חייבים יוגבל ל- 4 שנים, שבמהלכן יוכל החייב להשתקם ובסופן יקבל הפטר מלא מחובותיו. בואו נראה על מי החוק ישפיע, אילו חובות אינם ברי הפטר ומהם השינויים המהותיים בחוק.

חוק חדלות פירעון החדש הוא אחד מהליכי החקיקה שעוד יירשמו בדפי ההיסטוריה. מדובר על חוק חדש המחליף פקודה בת למעלה מ-80 שנה. החוק החדש מסייע לחייבים להשתקם כלכלית וכמו שאומרים ‘לחזור לחיים’. החוק למעשה מעניק לחייבים כלים להסדרת החובות מול הנושים, וכך גם לייעל את הליכי הגבייה.

מה קורה היום (לאחר החקיקה) ומה היה לפני ?

מבחינת חלוקת הכספים לנושים, בעלי שעבודים זכאים לפירעון ראשונים, לאחר מכן המדינה ואחריהם הנושים ‘בדין קדימה’. על פי החקיקה החדשה, 25% מהנכסים המשועבדים יהיו בשעבוד צף, לא יהיו ספציפיים על נכס מסוים ויועברו לנושים הכלליים כמו ספקים, אנשים פרטיים וכו’. כמו כן, החוק החדש יפחית את היקף דין הקדימה שניתן למדינה בנכסי החייב. דבר נוסף ובולט בחקיקה החדשה הוא שיקום החייבים, ערך שלא הובא לידי ביטוי בחקיקה הקודמת. כיום החוק החדש מתמקד בהליכי שיקום החייבים וקובע מנגנונים ברורים למתן הפטר מחובות והסדרי חוב שונים.
מהפכה נוספת בחוק הן הערכאות שבהן ידונו בענייני פשיטת רגל. בעבר התנהלו כלל ההליכים בבית המשפט המחוזי, אך על פי החוק החדש כל חוב הקטן מ- 150 אלף שקלים יתנהל מול רשם הוצל”פ, בעוד חובות גדולים יותר יתנהלו בבית המשפט השלום.

החוק אכן נחשב לפורץ דרך, אך יש חובות שאינם ברי הפטר, כגון:

חוב מזונות – חוב זה אינו בר הפטר. במסגרת ההליך תהיה רשאית האם להגיש בקשה לקבלת קצבת מזונות, וזאת לאחר מתן הצו לפתיחת הליכים ושיקום כלכלי אשר היה ידוע בעבר כצו כינוס לנכסי החייב. במקרים חריגים מאוד ביהמ”ש יהיה רשאי לפטור את החייב מתשלום חוב המזונות אם לא יוכל לעמוד בתשלום, לדוגמה אם גילו מתקדם מאוד, מצבו הבריאותי לקוי, במקרה של אובדן כושר עבודה וכו’.

חובות מסוג קנסות למדינה – חייבים או בעלי עסקים שצברו חובות מסוג קנסות למדינה כגון דוחות חניה ו/או קנסות שהוטלו על ידי רשויות המס ו/או במסגרת הליכים פליליים, לא יוכלו למחוק חובות אלה במסגרת הליכי חדלות הפירעון ובסיום ההליך יהיה עליהם לפנות לאותם גופים על מנת להסדיר חובות אלה בתשלומים על פי יכולתם. 

חובות שנגרמו כתוצאה ממעשי מרמה – הליך חדלות הפירעון נועד לחייבים שיצרו חובות בתום לב, כגון עסק שלא הצליח, משקי בית פרטיים שקרסו כלכלית וכו’. לאנשים אלה יש אינטרס לקום על הרגליים ולהשתקם, ולכן הליך זה נועד בעיקר עבורם. יחד עם זאת, חייבים שיצרו חובות בשל מעשה מרמה, בקשתם עלולה להידחות ויהיה עליהם להסדיר את החובות בכוחות עצמם. לחילופין, ככל ובקשתם כן תאושר, יכול ויוטלו עליהם סנקציות שונות, כגון הארכת משך הליך השיקום ליותר מ 4 שנים ומתן צו תשלומים מוגדל. 

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי – מידע נוסף

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי הינו החוק משנת– 2018 המסדיר את חובו של אדם חדל פירעון והוא נכנס לתוקפו בשנת– 2019. חוק זה הוא בגדר פריצת דרך שעוזרת מאד לחייבים שאינם יכולים לשלם את חובם לנושיםבניגוד לחייבים שאינם מעוניינים בכךבהתנהלות בתיקי חדלות פירעון עורכי דין המתמחים בדיני הוצאה לפועל מנחים את החייבים כיצד לפעול נכוןבדרך כלל תופעה זו נגרמת כאשר אדם פותח עסק מתוך הנחה כי העסק יוכל לפרנס אותו ואת משפחתוכך שיוכל להחזיר גם את חובותיו על ההלוואה שלקח מחברות האשראי או הבנק לפתיחת העסקלחילופיןכאשר מדובר באדם שלקח משכנתא אך מתקשה לעמוד בתשלומיםבכל הנוגע להליכי חדלות פירעון עורכי דין המתמחים בדיני ההוצאה לפועל כמשרדם של עורכי הדין גת רימון ושות‘ יהיו הכתובת הנכונה וישמחו לתת לכם את כל המידע הרלוונטי תוך כדי ליווי משפטימקצועי ואיכותי.

סדר במושגים

אחת הדרכים בהם מנסה בית המשפט לאזן בין הצד של החייב ובין הנושים היא כאשר בית המשפט מתרשם שהאדם נקלע לחובות בתום לבוהוא מעוניין לשלם את חובו לנושיו כדוגמת הבנקיםאך אין ביכולתו לעשות כןמשום כךנותן בית המשפט הזדמנות שנייה לאדם לחזור אל שיגרת חייו לאחר אישור הליך חדלות פירעון ומתן ההפטרמכיוון שקיימים מספר מושגים בדיני חדלות פירעוןיש מקום להבהיר אותם בכמה נקודות:

  • צו לשיקום כלכלי– זהו שלב נוסף במהלך ההליך של חדלות פירעון והוא ניתן לחייב על ידי בית המשפטלאחר שהוא נמצא בהליך לפחות כשנההצו לשיקום כלכלי ניתן כאמור לאנשים פרטיים שנקלעו למצב של חדלות פירעון והוכיחו במסגרת הליך זה כי הם השתקמו כלכלית וכי הם ראויים לקבלת ההפטרבמסגרת צו זה מאושרת לחייב תוכנית תשלומים (תוכנית פירעוןשבסופה יינתן לו צו ההפטר.
  • כינוס נכסים– מדובר למעשה בתפיסה ו/או הקפאה של נכס מסוים השייך לאדם מסוים שנקלע לחובות ואינו מסוגל להחזירםבמסגרת הליך זה מעוקל הנכס הספציפי על ידי הנושה ויוצע למכירה במסגרת הליך שמפוקח על ידי בית המשפט ו/או רשם ההוצאה לפועל.
  • הוצאה לפועל– מצב בו אדם אינו משלם את פסק הדין שניתן נגדו על ידי בית המשפטבמקרה שכזה ניתן לאכוף כנגדו את ביצוע פסק הדין באמצעות הגשתו ללשכת ההוצאה לפועלחשוב להבחין בין מקרים בהם מסרב החייב לשלם את חובולמקרים בהם החייב הוא אינו בעל יכולת לשלם את חובו לנושים או אז יכול החייב לפנות לרשם ההוצלפ על מנת שזה יפסוק לו צו תשלומים בהתאם ליכולתו ובמקרה של חובות גבוהים לפנות להליכי חדלות פירעון וכך לגרום לעיכוב הליכי ההוצאה לפועל המתנהלים כנגדו.

סיכום דבר

אם הינכם נמצאים במצב סבוך של הליכי הוצאה לפועל שאינכם יכולים להיחלץ ממנוואינכם יודעים לאן לפנות בכל הנוגע לחוק חדלות פירעון עורכי דין המתמחים בדיני הוצאה לפועל במשרד עורכי הדין גת רימון ושות‘ יהיו הכתובת הנכונה על מנת לסייע לכם בכל השלביםעד להסדר מוחלט עם ההוצאה לפועלפנו עוד היום אל משרד עורכי הדין גת רימון ושות‘ המתמחים בדיני הוצאה לפועל וחדלות הפירעון וצאו לדרך חדשה.

עורך דין חדלות פירעון

עו”ד חדלות פירעון

היכולת למשוך כסף מהבנק היא עניין של מצב כלכלי. אף על פי שמרבית האנשים מקבלים מסגרות נרחבות מהבנקים למשיכת כספים, אם אתם מגזימים עם הרגלי הצריכה שלכם ואתם לא מתנהלים מבחינה כלכלית בצורה חכמה, אתם יכולים מהר מאוד למצוא את עצמכם במצב של חדלות פירעון שמשפיע על היכולת שלכם לבצע את הפעולות הבסיסיות ביותר בחשבון הבנק. במצב זה לא ניתן למשוך כספים אפילו בשביל לקנות חלב במכולת וזו היא סיטואציה בעייתית מאוד. בכל מה שנוגע לבעיית חדלות פירעון עורכי דין הם אנשי המקצוע שאיתם אתם רוצים לעבוד בשביל לתכנן את ההתמודדות עם גורמי הרשויות השונות ולהגיש את כל הבקשות שאתם צריכים לאורך הדרך. אנשי הצוות המקצועיים של משרד עורכי הדין איתי גת רימון ילוו אתכם בתהליך חדלות פירעון והשיקום הכלכלי ויספקו לכם את כל התשובות שאתם צריכים.

עו”ד חדלות פירעון לניהול תהליך בצורה אחראית

כאמור באירוע חדלות פירעון עורכי דין הם אנשי הצוות המקצועיים שאיתם צריך לעבוד. גם בגלל שמדובר על עורכי דין מיומנים וממוקצעים בתחום הפיננסים וחדלות הפירעון, וגם בגלל שיש את הליכים משפטיים שאתם יכולים וצריכים לבצע על מנת לשפר את המצב שלכם. אפשר לפנות לתהליך פשיטת רגל, או ליצור דין ודברים אל מול הנושים שלכם כדי להגיע להסדר חוב מקל שבו אתם יכולים לעמוד לאורך זמן. כך או כך, אי אפשר להתעלם מהבעיה, אחרת אתם תמצאו את עצמכם במצב משפטי הרבה יותר מורכב והרבה יותר בעייתי, עם מעט מאוד הדרכים לפעול.

עורך דין חדלות פירעון ושיקום כלכלי איתי גת רימון

לא משנה איזה החלטה אתם בוחרים לקחת כאשר אתם פונים לעזרתם של עורכי דין בתחום חדלות הפירעון, הדבר הנכון ביותר לעשות הוא קודם כל להקשיב לעצות המשפטיות של עורכי הדין ורק לאחר מכן לבנות את אסטרטגיית העבודה שלכם. אנחנו, אנשי הצוות של משרד עורכי הדין איתי גת רימון, מאפשרים לכם לשאול את כל השאלות ולקבל את כל התשובות עד שתדעו בדיוק איך אתם צריכים לפעול במצב המורכב שבו אתם נמצאים.

מתי נדע שהגיע הזמן לפנות אל עורך דין חדלות פירעון?

לא תמיד קל להודות שאיבדנו שליטה על מהלך הדברים, וכשזה מגיע לפן הכלכלי, הדבר מקבל משנה תוקף. כולנו רוצים לחיות את חיינו כעצמאיים ולחוות הצלחות כספיות. לעתים קרובות, אמנם, השאיפה הזו עשויה לסמא את עינינו, כשהדברים לא יתגלגלו כמו שציפינו. המציאות בשטח היא שרבים מאיתנו עשויים להתמודד עם חובות כבדים בשלב כזה או אחר בחיינו, וזהו לא מקור לבושה ואינו מעיד בהכרח על פגם באופי או חוסר כישרון. החיים מלאים באתגרים והחוכמה הגדולה ביותר, היא ללמוד כיצד לצלוח אותם ביעילות. חשוב שנפנים את העובדה הפשוטה: עם חוב יש רק שני דברים שנוכל לעשות – להחזיר אותו, בשלמותו או במסגרת הסדר, או להכריז על חדלות פירעון. זקוקים לייעוץ וליווי משפטי? עורך דין חדלות פירעון יוכל לסייע לכם להתמודד עם החובות ולצאת לדרך חדשה של עצמאות כלכלית.

לא תמיד קל לשים את האצבע מתי הגענו למצב בו אין לנו עוד יכולת לפרוע את החובות. חדלות פירעון מוגדרת כמצב בו שווי הנכסים העומדים לרשותך נמוך מגובה החוב שעליך לשלם. חובות שאינם מטופלים כראוי נוטים לתפוח ולגרור אחריהם קנסות, עיקולים והגבלות,  וכדי לעצור ולמנוע את הסחרור המסוכן הזה, חשוב שנישיר מבט למצב הדברים ונתחיל לתכנן אסטרטגיית התמודדות. היוועצות עם עורך דין חדלות פירעון תאפשר לך ללמוד מהו מצבך בפועל ולהבין האם הגיע הזמן לפנות אל בית המשפט בבקשה לקבלת צו פתיחת הליכים, או אם קיימים אפיקים נוספים שניתן לנקוט בהם קודם לכן כגון הסדר חובות מקל. התהליך אינו תמיד פשוט, ולעתים קרובות הוא דורש תעצומות נפש לא קטנות, אך בסופו של דבר נוכל להשתחרר מהמעמסה שהשתלטה על חיינו ולהתחיל בדרך חדשה.

השותפים בדרך החדשה שלך

כשזה מגיע להליכי חדלות פירעון, הכול מתחיל ונגמר בעורך הדין שילווה אותך בדרך. משרד עורכי הדין איתי גת רימון סייע לאורך השנים לחייבים רבים לפתוח דף חדש בחייהם. עם ניסיון עשיר שנצבר על ידי ייצוג בתיקים מהסבוכים ביותר ועם מומחיות גבוהה בתחום, אנו מייצגים אותך נאמנה לאורך כל ההליך. נשמח לספק לך אוזן קשבת וייעוץ מקצועי שיתנו לך את הביטחון והכוחות הנדרשים כדי לעבור את התקופה הזו על הצד הטוב ביותר.

בואו נדבר!

השאירו פרטים ונחזור בהקדם

דילוג לתוכן