חדלות פירעון

הבשורה לחייבים כבר כאן: הכירו את החוק החדש לחדלות פירעון ושיקום כלכלי

בחודש ספטמבר 2019 נכנס לתוקפו החוק החדש שחולל מהפכה גדולה. החוק קובע, בין היתר, כי תהליך השיקום של חייבים יוגבל ל- 4 שנים, שבמהלכן יוכל החייב להשתקם ובסופן יקבל הפטר מלא מחובותיו. בואו נראה על מי החוק ישפיע, אילו חובות אינם ברי הפטר ומהם השינויים המהותיים בחוק.

חוק חדלות פירעון החדש הוא אחד מהליכי החקיקה שעוד יירשמו בדפי ההיסטוריה. מדובר על חוק חדש המחליף פקודה בת למעלה מ-80 שנה. החוק החדש מסייע לחייבים להשתקם כלכלית וכמו שאומרים ‘לחזור לחיים’. החוק למעשה מעניק לחייבים כלים להסדרת החובות מול הנושים, וכך גם לייעל את הליכי הגבייה.

מה קורה היום (לאחר החקיקה) ומה היה לפני ?

מבחינת חלוקת הכספים לנושים, בעלי שעבודים זכאים לפירעון ראשונים, לאחר מכן המדינה ואחריהם הנושים ‘בדין קדימה’. על פי החקיקה החדשה, 25% מהנכסים המשועבדים יהיו בשעבוד צף, לא יהיו ספציפיים על נכס מסוים ויועברו לנושים הכלליים כמו ספקים, אנשים פרטיים וכו’. כמו כן, החוק החדש יפחית את היקף דין הקדימה שניתן למדינה בנכסי החייב. דבר נוסף ובולט בחקיקה החדשה הוא שיקום החייבים, ערך שלא הובא לידי ביטוי בחקיקה הקודמת. כיום החוק החדש מתמקד בהליכי שיקום החייבים וקובע מנגנונים ברורים למתן הפטר מחובות והסדרי חוב שונים.
מהפכה נוספת בחוק הן הערכאות שבהן ידונו בענייני פשיטת רגל. בעבר התנהלו כלל ההליכים בבית המשפט המחוזי, אך על פי החוק החדש כל חוב הקטן מ- 150 אלף שקלים יתנהל מול רשם הוצל”פ, בעוד חובות גדולים יותר יתנהלו בבית המשפט השלום.

החוק אכן נחשב לפורץ דרך, אך יש חובות שאינם ברי הפטר, כגון:

חוב מזונות – חוב זה אינו בר הפטר. במסגרת ההליך תהיה רשאית האם להגיש בקשה לקבלת קצבת מזונות, וזאת לאחר מתן הצו לפתיחת הליכים ושיקום כלכלי אשר היה ידוע בעבר כצו כינוס לנכסי החייב. במקרים חריגים מאוד ביהמ”ש יהיה רשאי לפטור את החייב מתשלום חוב המזונות אם לא יוכל לעמוד בתשלום, לדוגמה אם גילו מתקדם מאוד, מצבו הבריאותי לקוי, במקרה של אובדן כושר עבודה וכו’.

חובות מסוג קנסות למדינה – חייבים או בעלי עסקים שצברו חובות מסוג קנסות למדינה כגון דוחות חניה ו/או קנסות שהוטלו על ידי רשויות המס ו/או במסגרת הליכים פליליים, לא יוכלו למחוק חובות אלה במסגרת הליכי חדלות הפירעון ובסיום ההליך יהיה עליהם לפנות לאותם גופים על מנת להסדיר חובות אלה בתשלומים על פי יכולתם. 

חובות שנגרמו כתוצאה ממעשי מרמה – הליך חדלות הפירעון נועד לחייבים שיצרו חובות בתום לב, כגון עסק שלא הצליח, משקי בית פרטיים שקרסו כלכלית וכו’. לאנשים אלה יש אינטרס לקום על הרגליים ולהשתקם, ולכן הליך זה נועד בעיקר עבורם. יחד עם זאת, חייבים שיצרו חובות בשל מעשה מרמה, בקשתם עלולה להידחות ויהיה עליהם להסדיר את החובות בכוחות עצמם. לחילופין, ככל ובקשתם כן תאושר, יכול ויוטלו עליהם סנקציות שונות, כגון הארכת משך הליך השיקום ליותר מ 4 שנים ומתן צו תשלומים מוגדל. 

שירותים נוספים בנוגע חדלות פירעון:

הקמת עסק בפשיטת רגל

דילוג לתוכן