חוק חדלות פרעון

שירותי עריכת דין

האם ניתן להפעיל עסק ולהשתמש בכרטיס אשראי במסגרת החוק החדש לחדלות פירעון ?

חוק חדלות פירעון החדש יצא באמצע חודש ספטמבר 2019 ונועד לאפשר לחייבים לצאת לדרך חדשה, ללא הסנקציות וההגבלים שהיו בעבר. השיקום יעשה בתוך כשנה עד ארבע שנים ובסוף ההליך יקבל החייב הפטר מחובותיו ויוכל להשתלב מחדש במרקם החיים הכלכלי. במאמר זה נסקור את האפשרות להפעיל עסק במסגרת ההליך לשיקום כלכלי לפי החוק החדש, האפשרות להשתמש בכרטיס אשראי מסוג דביט, הוראות קבע וכו׳.

חוק חדלות פירעון החדש בהחלט מבטא גישה חברתית חדשה, כך שחייב שנקלע לחובות בתום לב יוכל להשתקם מחדש על ידי מתן כלים ומנגנונים ברורים ומתן הפטר לחובות. נראה כי החוק מתרכז בשיקום כלכלי של החייב, מה שבעבר לא היה הערך המרכזי שעמד בלב החוק. כך למשל, חייבים יחידים בעלי חוב של פחות מ-150 אלף שקלים יהיו באחריות של רשם ההוצל”פ, ואילו חייבים בעלי חובות של מעל 150 אלף שקלים יהיו באחריות הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (לשעבר הכונס הרשמי) וענייניהם ידונו בבית משפט השלום.
על מנת להתחיל בתהליך, על החייב להגיש בקשה לקבלת צו לפתיחת הליכים ושיקום כלכלי ולהגיש מסמכים בהתאם. התנאים המקדמיים לקבלת הצו הם:

  • נכון למועד הגשת הבקשה מרכז חייו של החייב הוא בישראל או ב 6 החודשים שקדמו להגשת הבקשה.
  • סך החובות של היחיד הינם למעלה מ 150,000 ₪ והחובות הללו נוצרו בתום לב ולא כתוצאה ממעשי מרמה.
  • במידה והחובות הם מתחת ל 150,000 ₪ על היחיד להגיש הצעה להסדר חובותיו בהתאם ליכולתו הכלכלית והבקשה תנותב לדיון בפני רשם ההוצאה לפועל, במעמד הנושים.
  • במידה והיחיד היה בעבר בהליך פשיטת רגל, יש לבחון האם חלפה לפחות שנה ממועד סיום או ביטול ההליך הקודם. במקרים חריגים, ייתכן והבקשה תאושר אף אם חלפה פחות משנה, אך חשוב לציין כי מאחר ומדובר בחוק חדש, הדבר נתון לשינויים בהתאם לפסיקות שיינתנו על ידי בתי המשפט.

ההתנהלות הכלכלית של החייב בהתאם לתוכנית השיקום:

במסגרת חוק חדלות פירעון החדש, חייב יחיד יוכל לעבוד במהלך תקופת הביניים כדי להרוויח דמי מחיה. חלק מהסכום יישאר בידיו והיתרה תועבר לקופת הנשייה כתשלומים עתידיים לנושים. גובה התשלום החודשי נקבע על ידי הממונה על הליכי חדלות הפירעון ושיקום כלכלי (לשעבר הכונס הרשמי). כמו כן, בתקופה זו יוכל החייב היחיד להתנהל עם כרטיס אשראי מסוג דביט והוראות קבע, כפי שהיה נהוג בפקודת פשיטת הרגל הקודמת.

מה לגבי ניהול עסק בתקופת ההליך לשיקום כלכלי ?

בית המשפט יהיה רשאי להתיר לבקשת חייב יחיד לנהל עסק מסוג עוסק מורשה או פטור אם הוכיח כי רק כך הוא יוכל להשתכר ביתר וכי אין כל סיכון ליצירת חובות חדשים במידה ויינתן לו ההיתר לניהול העסק כמבוקש. בכל התקופה הזו, יהיה על החייב להיות תחת פיקוח של רואה חשבון וכן להגיש לממונה ו/או לנאמן דו”חות תקופתיים (אחת לחודשיים), במסגרתם ידווח על הכנסות והוצאות העסק. חשוב להדגיש, כי תנאי להפעלת העסק, במהלך ההליך לשיקום כלכלי, הוא אי נטילת אשראי וכן אי צבירה של חובות חדשים, אשר יכולים להוות חוסר תום לב ועלולים להוביל בסופו של דבר לביטולו של ההליך. לכן, על מנת לצלוח את ההליך ולקבל את האישור להפעלת העסק, חשוב לפנות לעורך דין אשר תחום התמחותו העיקרי הוא בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

למידע נוסף מלאו את הטופס ונחזור אליכם בהקדם!