חיפוש

הקמת עסק בפשיטת רגל

 

יחיד או עסק אשר נקלע לחובות גבוהים ומבקש להסדיר את חובותיו באמצעות הגשת בקשה לפשיטת רגל או בקשה להכרזתו כחדל פירעון, מנוע מלנהל עסק מסוג חברה בע”מ ו/או עוסק מורשה או פטור. כמו כן, אם הוא מכהן כדירקטור, תופסק כהונתו עם מתן צו הכינוס ו/או הצו לפתיחת הליכים על ידי הכונס הרשמי ובית המשפט.

למרות זאת, חייב המבקש לנהל עסק במסגרת הליך פשיטת הרגל, רשאי להגיש בקשה מנומקת לבית המשפט, במסגרתה יפרט את הכשרתו וניסיונו המקצועי וכן יבהיר במסגרת הבקשה האם ניהול העסק מצריך ניהול מלאים ו/או העסקת עובדים ו/או קבלת אשראי. ככל ובית המשפט יתרשם כי מתן ההיתר לניהול העסק יעשיר את קופת פשיטת הרגל ובכך תצמח  תועלת לנושים, אזי יבחן בית המשפט את מתן ההיתר כאמור בחיוב.

בנוסף, בית המשפט בוחן, האם בניהול העסק נדרש כאמור לנהל מלאים, להעסיק עובדים והאם יש צורך בנטילת אשראי.

מאחר ובהליך פשיטת הרגל לא ניתן ואף אסור ליטול אשראי חדש, בית המשפט יבחן האם קיים סיכון שאם ייתן לחייב את ההיתר לניהול העסק הוא יידרש ליטול אשראים ו/או לנהל מלאים. ככל ובית המשפט יתרשם שלניהול העסק לא יהיה דרוש אשראי ו/או ניהול מלאי גדול וכן שלא קיים סיכון גבוה שהמבקש ייצור חובות חדשים במסגרת ניהול העסק, אזי בית המשפט ייטה לתת את ההיתר המבוקש.

מומלץ בכל מקרה להגיש בקשה מסוג זה באמצעות עורך דין הבקיא בדיני חדלות פירעון ושיקום כלכלי, על מנת להגדיל משמעותית את הסיכויים לקבלת האישור לניהול העסק בהליך פשיטת רגל. משרד עו”ד גת רימון ושות’ מתמחה בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי של יחידים ועסקים.

בואו נדבר!

השאירו פרטים ונחזור בהקדם

דילוג לתוכן